Pedigrees.Dobermanns.cz
Welcome to Dobermann Pedigrees DB!

Lux v.d. Blankenburg

Lux v.d. Blankenburg

 Registered Name:
Lux v.d. Blankenburg
 Breeder: C. Blank
 Owner:
 Kennel: von der Blankenburg
 Sire: Burschel v Simmenau
 Dam: Asta Voss
 Working Titles:
 Sex: male
 Date of Birth: 25 AUG 1918
 Date of Death: 1931
 Land of Birth: Germany
 Land of Standing: USA
 Size:
 Weight:
 Colour: Black
 Health Tests:
 Conform. Titles: DV-Winner
 Known Offspring:
Achim v. Lutherplatz
Adonis of Pontchartrain
Alice v. Royal
Alphabet of Dawn
Alto v. Sigalsburg
Ari of Kettle Cove
Ari v. Sigalsburg
Artus v.d. Thumshöhe
Asko v.d. Thumshöhe
Asta v. Borkhof
Astor v.d. Thumshöhe
Barry v. Seehagen
Bob v.d. Weststrasse
Bona v. Seegagen
Claus v. Sigalsburg
Cleopatra v. Auensee
Cora v. Sigalsburg
Cordula v. Burggrafen
Corina v. Sigalsburg
Dhu Varren's Judy
Dolf v.d. Bergstrasse
Duna v. Rheineck
Eido v. Stresow
Favorit v.d. Wietze
Freija v. Stresow (Grayling's )
Frey v. Stresow
Inge v. Wiesengrund
Keck v. Rödeltal (DPZB 37245)
Kunz v. Rödeltal
Leddy v. Simmenau
Lenz v. Simmenau
Leuthold of Pontchartrain
Lotte II v. Simmenau
Lux v. Simmenau
Lux v. Treidelschloss
Lux v.d. Elbau
Mia v. Stresow
Mikosch of Pontchartrain
Moritz v. Ilm-Athen
Navigator of Pontchartrain
Prince Claus of Pontchartrain
Princess Dot of Pontchartrain
Princess Ilisa of Birwood
Prinz Noah of Pontchartrain
Rita v. Luisenheim
Rolf v. Grund
Sheila v. Blitzen
 Registration Nr.:
DZB 6560 > AKC 571492
 Notes:
12-year Export U.S.A. : AKC 571492
Siblings:
Leddy v.d. Blankenburg
Nora v.d. Blankenburg
Tell v.d. Blankenburg
 
          
Pedigree

Lux v.d. Blankenburg

Burschel v Simmenau
Arno v d GlücksburgBayard v. Silberberg
Fee v.d. Börde
Gudrun v. HorneggMoritz v. Burgwall
Helga v.d. Pfalz v. Hornegg
Asta Voss

Edelblut v. Jägerhof

Prinz Modern v. Ilm-Athen

Tatjana v. Jägerhof
Senta v. Jägerheim

Theo v.d. Funkenburg
Liesel v. Seeberg