Pedigree of Dewi v. Franckenhorst
Dewi v. FranckenhorstBryan v. ForellVello v. FürstenfeldBordo v. Fürstenfeld (1956)
Citta v. Fürstenfeld
Kira v. RombergBingo v. Dornberg
Ilka vom Romberg
Olive of Bambys PrideOdin v. ForellFalko v. Hagenstolz
Iris v. Forell
Rita v. ForellArco of Fayette Corner
Cita Germania
This pedigree was generated by Dobermann Pedigrees