Pedigree of Katty Bobrava
Katty Bobrava

Ares v. Okeanos

Flash v. Amtmannsgarten

Ali v. Langenhorst
Brenda v. Amtmannsgarten
Ariane v.d. WolfshöheGer v. Zenn
Tamara v. Franckenhorst

Hetty Bobrava

Bryan v.d. Wolfshöhe
Ger v. Zenn
Tamara v. Franckenhorst
Alma ze SamorostuCirus Od Popelky
Darka Bobrava
This pedigree was generated by Dobermann Pedigrees