Pedigree of Katty Bobrava
Katty BobravaAres v. OkeanosFlash v. AmtmannsgartenAli v. Langenhorst
Brenda v. Amtmannsgarten
Ariane v.d. WolfshöheGer v. Zenn
Tamara v. Franckenhorst
Hetty BobravaBryan v.d. WolfshöheGer v. Zenn
Tamara v. Franckenhorst
Alma ze SamorostuCirus Od Popelky
Darka Bobrava
This pedigree was generated by Dobermann Pedigrees