Pedigree of Fatty Pasecke udoli
Fatty Pasecke udoliGert z Pisecneho ostrovaArne v. EstetalAli v. Langenhorst
Ester v. Papenkamp
Fara z Pisecneho ostrovaEmir Bobrava
Ara z Pisecneho ostrova
Extaze ZkanapeJason v. NymphenburgGildo v. Jura
Berenike v. Nymphenburg
Aman PerriBrut Elita
Manon-Viol (RKF?)
This pedigree was generated by Dobermann Pedigrees