Pedigree of Angie Oderska vyhlidka

Angie Oderska vyhlidka

Fabian Fenris v. Diaspora

Zvotek Zephanja v. Diaspora

Baron Bryan vom Harro's Berg

Haggai Hasjana v. Diaspora

Thamar Tara v. Diaspora

Björn v. Stokebrand

Fabiana Fusciana v. Diaspora
Fatty Pasecke udoli

Gert z Pisecneho ostrova

Arne v. Estetal

Fara z Pisecneho ostrova
Extaze Zkanape

Jason v. Nymphenburg

Aman Perri
This pedigree was generated by Dobermann Pedigrees