Pedigree of Yuku v. Ellendonk
Yuku v. Ellendonk

Satan v. Ellendonk
Gero v. EllendonkAstor v.d. Schimmelschulzheide

Dixi v. Krakau
Afra v. Hohenstaufen

Argus v. Neroberg
Gitta v. Chalua

Vesta v. Ellendonk

Chico v. Forell

Odin v. Forell

Cita Germania

Jessy v. Ellendonk

Argus v. Neroberg

Gerra v. Ellendonk
This pedigree was generated by Dobermann Pedigrees