Pedigree of Yuku v. Ellendonk
Yuku v. EllendonkSatan v. EllendonkGero v. EllendonkAstor v.d. Schimmelschulzheide
Dixi v. Krakau
Afra v. HohenstaufenArgus v. Neroberg
Gitta v. Chalua
Vesta v. EllendonkChico v. ForellOdin v. Forell
Cita Germania
Jessy v. EllendonkArgus v. Neroberg
Gerra v. Ellendonk
This pedigree was generated by Dobermann Pedigrees