Pedigree of Liesel v. Dambachtal
Liesel v. DambachtalLord v. RiedHellegraf v. ThüringenLandgraf Sighart v. Thüringen
Ullrich's Glocke v. Thüringen
Nora v. RiedPrinz Weddo v. Thüringen
Heda Frischauf
Leska v.d. WartburgFedor v. AprathTell v. Kirchweyhe
Thinia v. Aprath
Hertha v.d. WartburgBelli v. Hessen
This pedigree was generated by Dobermann Pedigrees