Pedigree of Gräfin v. Hagenstern
Gräfin v. HagensternBonni v. ForellVello v. FürstenfeldBordo v. Fürstenfeld (1956)Lump v. Hagenstolz
Inka v. d. Nordburg
Citta v. FürstenfeldLump v. Hagenstolz
Carmen v. Felsingpass
Kira v. RombergBingo v. DornbergTell v.d. Priorei
Goldine v. Sandfontain
Ilka vom RombergAmor v. Moselland
Hella v. Romberg
Dona v. EichenhainRondo v. ForellArco of Fayette CornerCitto v. Fürstenfeld
Peggy v. Hunglbrunn
Cita GermaniaCäsar v. Weideneck
Reni Germania
Hella v. ForellBingo v. DornbergTell v.d. Priorei
Goldine v. Sandfontain
Vilja GermaniaNigo Germania
Anja v. Weleberg
This pedigree was generated by Dobermann Pedigrees