Pedigree of Amanda v. Stifthub

Amanda v. Stifthub

Chico v. Forell

Odin v. Forell

Falko v. Hagenstolz
Iris v. Forell

Cita Germania
Cäsar v. Weideneck
Reni Germania
Hesta v. EllendonkBasko v. OberdahlDolf v. St. Clemens
Hella v. Kaiserberg

Dixi v. Krakau

Dirk v. Goldberg
Elke v. St Clemens
This pedigree was generated by Dobermann Pedigrees