Pedigree of Amanda v. Stifthub
Amanda v. StifthubChico v. ForellOdin v. ForellFalko v. Hagenstolz
Iris v. Forell
Cita GermaniaCäsar v. Weideneck
Reni Germania
Hesta v. EllendonkBasko v. OberdahlDolf v. St. Clemens
Hella v. Kaiserberg
Dixi v. KrakauDirk v. Goldberg
Elke v. St Clemens
This pedigree was generated by Dobermann Pedigrees