Pedigree of Odin v. Forell
Odin v. ForellFalko v. HagenstolzLump v. HagenstolzAlf v. HagenfreundAlex v. Kleinwaldheim
Amsel v. Hagenstolz
Dina v. KlockenhofAlex v. Kleinwaldheim
Addi v. Hagenstolz
Kitty v. Hagenstolz (DZB 70083)Amor v. Haus BormesAlf v.d. Geer
Addi v. Minerva
Dina v. KlockenhofAlex v. Kleinwaldheim
Addi v. Hagenstolz
Iris v. ForellDirk v. GoldbergMuck v. HagenstolzAlf v. Hagenfreund
Kitty v. Hagenstolz (DZB 70083)
Nette v. HagenstolzAlf v.d. Wolzenburg
Beate v. Goldberg
Vilja GermaniaNigo GermaniaCäsar v. Klockenhof
Ester Germania
Anja v. WelebergFalk v. Buchenhain
Etta v. Rurtal
This pedigree was generated by Dobermann Pedigrees