Pedigree of Amarilda v.d. Wachenburg
Amarilda v.d. WachenburgEro v. EichenhainAndy v. EichenhainJago v. Fürstenfeld
Hella v. Forell
Wilma v FürstenfeldBordo v. Fürstenfeld (1956)
Ina v. Fürstenfeld
Costa v. EichenhainAndy v. EichenhainJago v. Fürstenfeld
Hella v. Forell
Hella v. ForellBingo v. Dornberg
Vilja Germania
This pedigree was generated by Dobermann Pedigrees