Pedigree of Festa v. Heidehof
Festa v. HeidehofFalko v. HagenstolzLump v. HagenstolzAlf v. Hagenfreund
Dina v. Klockenhof
Kitty v. Hagenstolz (DZB 70083)Amor v. Haus Bormes
Dina v. Klockenhof
Biene v. BrauhofDirk v. GoldbergMuck v. Hagenstolz
Nette v. Hagenstolz
Cilli v. HeidehofCäsar v. Klockenhof
Astried v.d. Walgernheide
This pedigree was generated by Dobermann Pedigrees