Logo   Login

Gretel v. Kienlesberg

no photo available

 Registered Name: Gretel v. Kienlesberg
 Breeder:
 Owner:
 Kennel:
 Sire: Cherloc v. Rauhfelsen
 Dam: Asta v. Ulmer Spatz
 Working Titles:
 Sex: female
 Date of Birth: 1 AUG 1934
 Date of Death:
 Land of Birth:
 Land of Standing:
 Size:
 Weight:
 Colour: Black
 Health Tests:
 Conformation Titles:
 Known Offspring:
 Registration Nr.: AKC SBA 194838
 
   
Pedigree
Gretel v. Kienlesberg

Cherloc v. Rauhfelsen
Helios v. SiegestorStolz v. RöneckensteinAlex v.d. Finohöhe
Dora v. Wiesengrund
Ella v. SiegestorBluto v. Isarstrand
Thessa v. Ostersee
Prinzess v. SimmenauKunz v. Rödeltal

Lux v.d. Blankenburg
Fee v. Rödeltal
Lotte v. RöneckensteinAlex v.d. Finohöhe
Dora v. Wiesengrund
Asta v. Ulmer SpatzHans v. Tannenhaus

Hamlet v. Herthasee

Alto v Sigalsburg

Comtesse v.d. Steyerberg
Rita v. Luisenheim

Lux v.d. Blankenburg
Dita v.d. Staatlichen Zuchtanstalt
Claudine v.d. NauHelios v. SiegestorStolz v. Röneckenstein
Ella v. Siegestor
Alga v.d. Nau     Add Dog...
     Add Dog...